Unustasid parooli?     
Sisseloginud kasutajatele märgistatakse automaatselt teksti piirkonnad, mis on muutunud alates viimasest lugemisest. Lisandunud osa on roheline, eemaldatud osa punane.
Lisaks märgistatakse sisseloginud kasutajatele menüüs täiendavate värvide abil artiklid, mis on kasutajal loetud (hall), ning artiklid, mis on peale lugemist täienenud (roheline).

   

     

Pealkiri :
Id (lühend aadressiribale) :
Autor ja viimase muudatuse autor :
Loomise aeg ja viimane muudatus :
Teksti pikkus :
Luba ligipääs ainult kasutajanimedele (eralda komadega). Autoril on alati ligipääs. :
Unistuste portaal
 
Dreams come true, without that possibility, nature would not incite us to have them. - John Updike
 
Dreams are like stars… you may never touch them, but if you follow them they will lead you to your destiny. - unknown
 
You come in, you sit down. There is no menu. You do not have to order, and you always get exactly what you want. Even when you didnt know you liked it. 
 
 
 
Teadmiste ja ideede hulgast olulisem nende õige ajastatus.
  
Portaal, kuhu inimesed saaksid kirja panna oma soovid-unistused, vastandatuna portaalile, kuhu inimesed panevad kirja seda, "kes nad on" või mis nad juba teinud on. 
Väidan, et unistused on mõnes mõttes hoopis olulisem, kuna on seotud inimese soovidega. Viimastest aga ideaalis lähtub kõik elutegevus.
 
Sisuliselt on see portaal, nagu kvanthääletuski, püüd olukorra poole, kus (sama lõik, mis kvanthääletuse tekstis) : 
1) inimesed saavad teha seda, mida nad tahavad;
2) teavad seda, mida tahavad;
3) teavad seda, mida nad tahaksid teada, kui nad seda teaksid.
 
(Selgituseks: Nende sloganite üldine mõte: Inimesed enamasti ei tea, mis toimub, ja aina mõistatavad. Need kolm punkti on tagajärjed, mis juhtuvad, kui see probleem laheneb. Ning viimane punkt tähendab, et teinekord inimesed ei oska endalt või teistelt küsidagi mõnda küsimust.)
 
Seega ideaalis iga inimene teab alati seda, mida ta parajasti teada tahab või mida ta tahaks teada, kui teaks, et selline teadmine olemas on. See võib kõlada müstiliselt, aga juba praegu on tekkinud mõned ideed, kuidas see töötada saaks. Esialgu piisab, kui need on täitsa maised teadmised, mitte midagi tuleviku ennustamist või loovaid mõtteid puudutavad. 
Siit tuleb mõte ehitada portaal, mis ühendaks inimesi sel moel, et iga inimene saaks parimal viisil leida teise inimese või inimesed, mis mingit tema huvi või eesmärki parajasti puudutavad. Siis ei jääks maailmas nii palju väärt asju ja mis oluline - inimestele endile olulisi asju - tegemata! 
Tavaliselt on sarnase ideega portaalid väga spetsiifilised - näiteks date portaalid või ostu-müügi portaalid :P Unistuste portaaliga pean silmas midagi hulga abstraktsemat, paindlikumat ja kiiremini liikuvat. 
 
Portaal töötaks ise aktiivne algataja olles, inimestele jääks unistamise roll. Inimeste aktiivsus oleks nende unistuste märkamises ja üles märkimises, mis on ühekordne aktiivsus, mitte nüri siblimine ja otsisüsteemidele peale käimine.
Selline portaali poolne aktiivne otsing ning märkuandmine sobivatel juhtudel on "push" printsiip (http://en.wikipedia.org/wiki/Push_technology), mis vastandub "pull" (http://en.wikipedia.org/wiki/Pull_technology) printsiibile. VIimasel juhul peaks kasutaja ise pidevalt aktiivne olema ja üle kontrollima, kas tema huvialasid puudutava info osas on toimunud muudatusi. Viimane lähenemine on nii veebis kui ka maailmas minu meelest rohkem levinud ja kahjuks on see minu meelest ka mitmete negatiivsete tagajärgedega.
Kui inimestel on palju soove ja ideid, siis neid kõiki aina meeles pidada ning teostatavust aina uuesti kontrollida on võimatu. Tulemuseks on see, et kõik originaalsemad mõtted, mille jaoks kohe aega või võimalust pole (ja originaalsete mõtetega tihti nõnda on), "ilusasti ja meeldivalt" öeldes: "jäävad ootama paremaid aegu", ehk "mitte-nii ilusasti öeldes": enamasti ununevad. 
Unistuste portaal erineks selles suhtes ka ideedepangast, mida tuleb ise pärida ja seda üpris spetsiifliselt veel pealekauba. Lisaks, ideepangad ei sisalda soove, vaid ainult teostusviise.
Unistuste portaal koguks kõigi nende mõtte-eoste potentsiaali endasse ja hoiaks neid elus. Kui mõne idee potentsiaal on piisavalt kogunenud - on tekkinud sobiv situatsioon või piisaval määral sama idee huvilisi - saab portaal sellele kõigele stardipaugu anda. Järgnev organiseerimine ja teostav töö jääb muidugi inimeste kanda, kuid vähemalt on olemas sobiv olukord, on olemas sobiv seltskond ning väga oluline - nad mäletavad (taas) oma ideed ning ka teavad, et nad pole ainukesed.
Inimesed saaksid teha, mida nad üksi ei saa või ei taha teha.
 
 
Unistusteportaal on lisaks parem kui abistav inimene, selle poolest, et on masin. Masinale ei hakka keegi selgeltnägija moel omistama motiive, nagu abistatav "peaks" midagi tegema saadud infoga. Või et peaks olema tänulik. Või vabandama, kui info huvi ei paku. Või et teda eriliselt personaalselt aidatakse ja selle pärast vabandama. Või et abistatava kohta keegi teine isik mõtleks, et "ise ei saa hakkama" või et "ei lasta ise lollusi teha". Mõnikord inimestel on sellised kahtlused. Teistel jälle õnneks mitte, ja sealjuures on need edukad inimesed, kellel sellegipoolest igav pole.
Tore oleks, kui ka alati saaks ilma segavate kahtlusteta. Keegi ei pahanda maailmaga, juhustega või jumalatega, kui leiab näiteks ajalehest endale kasuliku info. Ega ka siis, kui saab teisele inimesele esitatud soovile-küsimusele vastuse koheselt. Kui vastus tuleb hilinemisega, on seos nõrgemini mõistetav ja otsitakse uusi ning teinekord kõrvalisi faktoreid. 
Arvan, et põhjus on mingites sissekulunud, algselt kellegile tuttavale ja võibolla lähedasele isikule rohkem või vähem objektiivselt omistatud ning seejärel internaliseerunud mõttekäikudes. Internaliseerunud mõttekäigud loomulikult on seotud inimestega. Masinate, asjade ja juhuste mõttekäike pole veel keegi saanud õnneks internaliseerida! 
Unistused on tegelikult kõigil ning enamus ka soovivad, et osad neist täituksid, kuid teavad, et ei saa neid täita hetkel omal jõul. Ning isegi otsivad rohkemal või vähemal määral vastavat infot. Siis loobuvad või unustavad, isegi kui ei tahaks nõnda. Portaal aitaks ainult neid, kes selleks minimaalsetki huvi üles on näidanud. Ning abi oleks vaid informatiivne - keegi midagi ei pea. 
Probleem jääb niivõrd, kuivõrd inimesed sotspsühholoogia järgi kipuvad kõrgemalt hindama seda, mida tuli teenida higi ja vaevaga, mitte seda mis on tegelikult väärtuslik iseenesest. Aga eks paljud teavad, et geneetilises materjalis on mingi loetud hulk aegunud ning praktikas pilti ähmastavaid, pinnapealseid, seeläbi ülejäänud väärtustele-integreeritusele suuresti vastutöötavaid programme. Neid leida ja mõista nende algmotiive on inimeste endi asi, selles osas portaal esialgu valgustada vast ei saa.
  
  
  
Suvalised mõtted arutelust Maaliga:
 • Kasutaja annab elu / tegevuste aspektid / asjad, mis meeldivad --> süsteem tuletab soovid tegevusalade järgi, mis neid aspekte võimalikult rohkelt sisaldavad
 • Lihtsalt soovide nimekirjad
 • Seosed inimestega, kel ühised huvid kui soovid
 • Seosed "pakkujatega" või organisatsioonidega, kes ülalnimetatud huvisid-soove täidaksid, ühendaksid
 • Soovitused:
  • Kui miski "see" huvitab, siis äkki ka "see teine" asi - "sarnasuse" vms alusel
  • Alternatiivsete huvide soovitamine
  • Negatiivsetest soovidest-huvidest õppimine. Blocking / faktoranalüüsi abil, mis vastandub tõenäosuste õppimisele. S.h nimetute faktorite väärtuste leidmine, võibolla ka struktuuride automaatne loomine
 • Interaktiivne küsitlus:
  • Küsimused muutuvad sõltuvalt senistest vastustest, teatud juhtudel. Muutused võivad olla:
   • Konvergentsed
   • Divergentsed
  • Tehtud asjade nimekiri, nende põhjal huvide tuletamine
 • Kusagil võiks joosa nimekiri näidetega asjadest, mida teised soovivad. Inspiratsiooniks ja infoks, et mis sorti asjad veel soovitud on (eriti, kui soov ei leia kohe vastet).
  • Siit edasi võiks tuletada süsteemi, mis fokuseerib selle nimekirja sisu mingil määral, vastavalt kasutaja senistele hinnangutele, kuivõrd huvipakkuv või "sinnapoole" mingi asi varem on olnud.
Olaf:
 • Lisaks soovide kogumisele ka lahendusideede kogumine, nagu ideepankades. Aga säiliks süsteemi omapoolne aktiivsus seoste loomisel ning lisanduks soovide ja lahenduste ühendamine.
 • Mitmetasemeline push. Kõigepealt suurem hulk infot, mis "võiks" huvi pakkuda, ning siis sellest eraldi filtrite või täiendavate tõenäosuste-arvutustega välja sorteeritud väiksem hulk soovitusi. Samas suurema hulga info oleks kasutajale kättesaadav, kui ta seda soovib ise veidi kammida.

Ema:
 • Küsimus ei olegi vast niipalju, mida teha tahaks, vaid kes olla tahaks. Sellest lähtub, mida teha tahaks. --> Minu meelest on seisukoht huvitav selles suhtes, et lisab soovide metatasandi, mida vast tuleb veidi teisiti lahendada, või mida võimaldavad lahendada teistsugused "asjad", ning mis samas aitab ehk "tavalisi" soove organiseerida.
 
Mis võiks olla portaali nimi?
 
 
Ideed:
 • "Intraneti-rezhiim", kus mingi organisatsiooni meeskond saab garanteerida, et seosed luuakse vaid selle seltskonna sees. Keerulisemal juhul ka garanteerida, et andmed püsivad vaid teatud arvutivõrgus.
 • Asja ärilisemaks tegemiseks oleks aga vaja ka mõela, et kuidas teostada "extraneti-rezhiim", milles firmad saavad paremat ühendust oma klientidega (http://en.wikipedia.org/wiki/Cluetrain_Manifesto). Samas võibolla see variant ei sobiks kokku ülejäänud MTÜ mõttega. Igaljuhul oleks tegu asjaga, mis võiks nii mõnedki rattad käima panna, kui see osa ka teostatav oleks. Hetkel pole selge.
 
Sarnaste elementidega portaale / veebilehti / asju: 
 
Sotsiaalsed portaalid: 
 
Push-sarnased asjad: 
 
 
Jälgi
 
Automaatsed soovitused: 
 
Grupitöö:
 
Sotsiaalne browsimine: 
 
Sotsiaalsed portaalid:
 
Säärase süsteemiga seoses võiks huvi pakkuda järgnevad ettevõtmised, inimesed, nende looming, uurimisvaldkond või koostöö:
 
Hangete portaalid
 
 
Ahhaa, aga kuhu jäi probleemide sektor! Ei ole õiget projekti ilma lahendamist nõudvate või lahendamatute probleemideta. 
 • Probleem number üks. Ägedaid inimesi on, aga nad harilikult teevad tööd. Või otsivad tööd. Üldse enamus maailma inimesi kipub arvama, et tuleks teha aina tööd :(
  Selle küsimuse lahendamine nõuab täiesti projekti omaette, arrr! Aga milline oleks küll lahendus selles projektis? ...ooOO
  Siiski on lootust. Kui mõned alles õpivad, siis on asjad õnneks veidi paremad :)
 • Petukuulutused
 •  
Marketing:  
 • Unistuste portaal kui Web3. Kui Web2 on see, kus kasutajad ise sisu loovad, siis Web3 on see, kus sobiv sisu ise kasutajate juurde tuleb (eeldusel, et kasutaja on eelnevalt osa omapoolset sisu loonud).
 •  
TODO ehk tegevussammud: 
 • Panna kirja omaenda unistused ja soovid.
 • Küsida unistuste ja soovide nimekirjasid sõpradelt. Selleks võid kasutada sedasama wikit. Las nad lisavad siia unistusteportaali kausta alla alajaotuse oma nimele või varjunimele. Kui nad ei taha, et keegi võõras nende soove loeks, saavad piirata artikli ligipääsu ära, märkides sinna ligipääsu väljale ainult enda kasutajanime. Nende lahkel loal siis meie saaksime neid nimekirju ikkagi vaadata-analüüsida (kuna on võimalus esineda anonüümselt, siis äratundmise ohtu niipalju ei teki).
 • Teha ajurünnak unistuste-soovide liikide kohta. Selle põhjal saaks mingi algse struktuuri, et millised soovivaldkonnad / ankeedid ning millised aspektid / alajaotused neil olla võiksid. Samuti, missuguseid sotsiaalseid / organisatoorseid struktuure mingite soovide täitmine vajab - kas lihtsalt kahe inimese teavitamist, või kolme, või ka mingit läbirääkimist, avalduste esitamist, projektide täpsustamist jne.
 • Mõelda, mis aspektid peaksid isikutest seal portaalis avaldatud olema, analoogselt sotsialiseerimise portaalidele.
 • Teha mingi algne karkass valmis. See ei pruugig suur töö olla. Aga on vaja lihtsalt kirjeldust-ülesandepüstitust sellele. Ja seejärel mõningast hulka proovikasutajaid, kelle kannatlikkuse abil saaks seda süsteemi aina arendada, enne kui päris suurele kasutajaskonnale minna. Selleks on vaja leida inimene või inimesed, kes oleks sotsiaalne "hub", ehk kellel on palju sõpru ja kes on võimeline neid kaasa haarama osalema portaali katsetamises.
 •  
 
 
Lisamata tekst (TODO siia lisada):
 • Eero MSN jutt
 • MTÜ mõte
 • Opensource ja koopiate oht, kuid süsteem teha selline, et koopiad lisavad hoopis lisavad "põhiportaali" elujõudu ning koostöötavad omavahel, mitte ei hajuta elujõudu.
 • Coherent Extrapolated Volition link, sarnasused ja erinevused
 •  
 •  
 
Miks seda jubinat vaja on, veel näiteid
 
Lihtsalt seonduvaid tekste
 
Tehnoloogiad
 
Täiendavaid funktsionaalsusi
 • Uku: http://thebrain.uservoice.com/ - kui kriitiline mass on koos, võiks idee täpsema edasiarenduse toetuseks võimaldada kasutajatel avalikumal moel hääletada variantide vahel ja pakkuda uusi. Selline süsteem on, et 10 häält saad anda, iga hetk neid muuta ja hääled saab tagasi, kui ettepanek läbi läheb või kustutatakse.
 •  
 
Incoming
 • http://googleblog.blogspot.com/2007/12/encouraging-people-to-contribute.html
  There are millions of people who possess useful knowledge that they would love to share, and there are billions of people who can benefit from it. We believe that many do not share that knowledge today simply because it is not easy enough to do that.
 • TODO: viide ühe tehnoloogiakonverentsi kõnele Google Video all, mis rääkis, kuidas panna inimesi igast kasulikku inffi hea meelega pakkuma
 •  
 
 
Uurida
 
 
 
 
  ---
  
 
 
 
one small step for robotics, one giant leap for social progress ...
 
what would You like to dream about today?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kommentaarium spämmi tõttu ajutiselt välja lülitatud

Teised tekstid samas jaotuses:  ||  Teadusaju portaal  ||  Virtuaalmaailmad  ||  Maailm arvab  ||  Rahamasin  ||  Abiprojektid  ||  

Alajaotused:  ||  UP Formaliseering  ||  UP / Uudiseid mujalt  ||  UP / Jaotamata  ||  UP tehniline  ||  UP domeeninimed  ||  UP sõnastusi  ||    Saada kiri