Roland Pihlakas
 
Find a universe. Jump into said universe. Save the world. I mean, its pretty basic stuff here.
 
CV
 
E-mail: roland@simplify.ee
Tel: 57 843 938, 58 058 134
MSN: roland@ut.ee (palun ära sellele aadressile e-maile saada!)
Skype: roland - Vestle (minu kontakti lisades palun märgi kommentaari, et tulid kodulehelt, muidu ma ei aktsepteeri, sest kardan, et tegu on "valeühendusega" või spämmeriga. Aga Sina oled teretulnud.)
A/A: EE172200221012304874  - toetus on teretulnud!
 
 
Kirjatööd
 
Doktori projekt. Tehisintellekti ohutus, mõistlikkus või sõbralikkus, kuidas keegi nimetada tahab. Üks põhiideid on implitsiitne mittepööratavate tegevuste vältimine v.a eksplitsiitselt lubatud juhtudel. Eesmärgisüsteemi osas operantsed (eelistatud väärtuseni viivad) eesmärgid, mitte maksimiseerivad eesmärgid. Seega eesmärgisüsteemil kaks osa: õigused + seadistuspunktid. Lisaks riskide hindamise ja mõtlemise piiranguid puudutavad küsimused. Projektid ja failid - http://roland.pri.ee/wiki/doktor
Bakalaureusetöö naturaalse mõtlemise modelleerimise teemal "Klassikalise ja operantse mõtlemise modelleerimine" (22. mai 2007) - http://roland.pri.ee/bakalaureusetoo/
Keda huvitab makulatuur, siis vanad mustandid ja projektid on siin: http://roland.pri.ee/bakatoo/
Seminaritöö "Mõtlemise tasandid ja nende modelleerimine. Kaks esimest tasandit." - kaitsmisversioon (ver 2.4i, 21. märts 2005) - doc; programmi installeerija (5 MB).
 
Organisatsioonikäitumine - "Enesetõhusus ja usk"; slaidid. Teemaks usk enesesse kombineerituna usuga eesmärkide olulisusse (15. nov 2003). Sama tekst otse veebis: http://roland.pri.ee/wiki/faith_and_self_efficacy
  
Meetodid summa ja vahe logaritmi arvutamiseks liidetavate logaritmide väärtustest, ilma originaalväärtusi (eksponente) arvutamata (2007 kevad):
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/25273-method-for-calculating-precise-logarithm-of-a-sum
 
 
Kodulehe sisukord (NB, uuendatud tekstid lähevad nüüd kõik wikisse)
 
Wiki
Tehisintellekt
Transhumanism, singulaarsus, keskkond, sotsiaalsed tehnoloogiad
See The Code
 
 
 
Viiteid
 
Three Laws / AI Safety - Artiklid tehisintellekti ohutuse probleemidest ning võimalikest lahendustest.
Artiklid muude maailmapäästmise ideedega.
LawTec - Õigustekstide semantiline otsingumootor
Simplify - Optimeerimistarkvara disain ja arendus
Trueweb - Kodulehtede disain ja sisuhaldus
Lahendus.net - Veebipõhine nõustamiskeskkond
vana koduleht
blog
Reaktiivahi